AVOCATUL DVS. ÎN INSTANȚĂ

Consiliere şi reprezentarea intereselor dumneavoastră în instanţele de judecată şi în viaţa de zi cu zi pe marginea a diverse aspecte juridice

Descriere

Apărarea Dvs. judiciară începe odată cu întocmirea de către avocaţii noştri a cererii de chemare în judecată (sau, după caz, a referinţei la acţiune) şi continuă până la executarea nemijlocită a hotărârii instanţei de judecată. Juriştii companiei noastre acţionează întotdeauna maximal operativ, alegând modalităţii în exclusivitate legale şi încercate de apărare a clienţilor în procesele judiciare.

  • Aspecte legate de privatizarea locuinţei, divizarea şi dreptul de proprietate asupra bunului imobil (tranzacţii de vânzare-cumpărare, de schimb, donaţie a apartamentului, stabilirea faptului de posesie, folosirea şi dispunerea de bunuri imobile, etc.).

  • Colectarea datoriilor în baza chitanțelor și acordurilor de împrumut (etapa judiciară și etapa de executare silită).

  • Apărarea drepturilor în judecată în cauze legate de datoriile pentru serviciile comunale.

  • Stabilirea faptului de înregistrare a naşterii, căsătoriei, divorţului, decesului (pentru perfectarea pachetului de documente necesar pentru obţinerea cetăţeniei şi alte cazuri).

  • Litigii familiale (divorţ, partajarea  proprietăţii, adopţia, precum şi stabilirea paternităţii, etc.).

  • Litigiile cu companiile de asigurări.

  • Litigii de moştenire (acceptare moştenirii, locul deschiderii moştenirii şi alte cazuri).

  • Stabilirea relaţiilor de rudenie (pentru moştenire şi alte cazuri).

  • Litigii de muncă.