OBȚINEREA DUPLICATELOR DOCUMENTELOR din Moldova/Ucraina

Obținerea duplicatelor documentelor Dvs. de la orice organe de stat, precum şi legalizarea şi traducere lor în caz de necesitate

Descriere

Solicitarea, primirea şi expedierea prin poştă a duplicatelor/extraselor, obţinute de la diferite entităţi al Republicii Moldova și Ucrainei:

  • Instanţe de Judecată: decizii şi hotărâri ale instanţelor judiciare;
  • Serviciul Stare Civila: certificat de naştere, certificat de desfacere a căsătoriei, certificat de stare civilă, сertificatul de capacitate matrimonială etc.;
  • Serviciul Arhivei de Stat: extrase de arhivă, certificate etc.;
  • Transcrierea documentelor de stare civilă;
  • Obținerea cazierelor judiciare;
  • Apostila.

În caz de necesitate – legalizarea/apostilarea şi traducerea oricăror documente.