CONSULTANŢĂ JURIDICĂ ÎN AFACERI

Consultanţă în formă scrisă şi orală cu privire la toate aspectele relevante apărute în cursul desfășurării activităţii de afaceri

 

    • Consultanţă zilnică cu privire la modificările şi completările curente la legislaţia în vigoare în domeniul activităţii de afaceri şi  în domeniul fiscal şi de evidenţă contabilă. Sfaturi practice pentru activitatea zilnică.
    • Asistenţa practicii contractuale – serviciu, care presupune analizarea contractelor încheiate sau care urmează a fi încheiate, operează în ele modificări şi completări, ce corespund intereselor Clientului, elaborează noi tipuri de contracte. Elaborarea, analiza juridică şi redactarea contractelor de orice complexitate.
    • Reprezentarea în raporturile cu organele de control – reprezentarea intereselor Clientului în comunicarea cu organele de control, prezenţa angajaţilor Consultantului în timpul efectuării controalelor de către organele de control, organizarea şi desfăşurarea întrevederilor cu reprezentanţii organelor de control de stat la efectuarea controalelor, precum şi în privinţa controalelor efectuate.

    • Due Diligence.