OBȚINEREA DUPLICATELOR DOCUMENTELOR din Moldova/Ucraina

Comandarea şi primirea duplicatelor documentelor dvs. de la orice organe de stat, precum şi legalizarea şi traducere lor în caz de necesitate


Solicitarea, primirea şi expedierea prin poştă a duplicatelor/extraselor, obţinute de la diferite entităţi al Republicii Moldova și Ucrainei:

  • Instanţe de Judecată:  decizii şi hotărâri ale instanţelor judiciare;
  • Serviciul Stare Civila:  certificat de naştere, certificat de desfacere a căsătoriei, certificat de stare civilă, сertificatul de capacitate matrimonială etc.;
  • Serviciul Arhivei de Stat:  extrase de arhivă, certificate etc.;
  • Apostila.

În caz de necesitate – legalizarea/apostilarea şi traducerea oricăror documente.