LEGALIZAREA CETĂŢENILOR STRĂINI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Asistenţă juridică în probleme de obţinere a dreptului de şedere provizorie (permis de şedere) în Republica Moldova

Descriere

Contestarea şi suspendarea executării deciziilor privind expulzarea cetăţenilor străini, precum şi a proceselor administrative privind încălcarea regulamentelor de angajare a cetăţenilor străini sau a apatrizilor.


Dreptul la şedere provizorie poate fi acordat pentru imigrare de muncă, pentru studii, pentru reîntregirea familiei, pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase, pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare, pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane, investitorilor străini, precum şi străinilor, care au dreptul la dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere sau redobândire.

De asemenea străinului titular al dreptului de şedere provizorie poate să i se acorde dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova, dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani – în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
b) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 5 ani – în cazul străinului din alte categorii;
c) face dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere; excepţie fac străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
d) dispune de spaţiu de locuit;
e) vorbeşte limba de stat la un nivel satisfăcător;
f) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova;
g) nu a intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova;
h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.

Dreptul de şedere permanentă se acordă pe un termen nedeterminat.