AVOCATUL DVS. ÎN INSTANȚĂ

Consiliere şi reprezentarea intereselor dumneavoastră în instanţele de judecată şi în viaţa de zi cu zi pe marginea a diverse aspecte juridice


Apărarea dvs. judiciară începe odată cu întocmirea de către avocaţii noştri a cererii de chemare în judecată (sau, după caz, a referinţei la acţiune) şi continuă până la executarea nemijlocită a hotărârii instanţei de judecată. Juriştii companiei noastre acţionează întotdeauna maximal operativ, alegând modalităţii în exclusivitate legale şi încercate de apărare a clienţilor în procesele judiciare.

Aspecte legate de privatizarea locuinţei, divizarea şi dreptul de proprietate asupra bunului imobil (tranzacţii de vânzare-cumpărare, de schimb, donaţie a apartamentului, stabilirea faptului de posesie, folosirea şi dispunerea de bunuri imobile, etc.)

Colectarea datoriilor în baza chitanțelor și acordurilor de împrumut (etapa judiciară și etapa de executare silită)

Apărarea drepturilor în judecată în cauze legate de datoriile pentru serviciile comunale

Stabilirea faptului de înregistrare a naşterii, căsătoriei, divorţului, decesului (pentru perfectarea pachetului de documente necesar pentru obţinerea cetăţeniei şi alte cazuri)

Litigii familiale (divorţ, partajarea  proprietăţii, adopţia, precum şi stabilirea paternităţii, etc.)

• Litigiile cu companiile de asigurări

Litigii de moştenire (acceptare moştenirii, locul deschiderii moştenirii şi alte cazuri)

Stabilirea relaţiilor de rudenie (pentru moştenire şi alte cazuri)