PROCEDURILE CORPORATIVE PENTRU S.A. ȘI S.R.L.

 • Pregătirea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor/asociaților.
 • Majorarea/reducerea capitalului social.
 • Operarea modificărilor în Statutul societăţii şi înregistrarea de stat a acestora.
 • Schimbarea asociaților societăţii şi înregistrarea de stat a acestor acţiuni (vânzarea-cumpărarea a cotelor-părţi sociale şi acţiuni).
 • Modul de acordare a documentelor şi informaţiei solicitate de către acţionari.
 • Aspecte privind lucrul cu „insider-ii”.
 • Serviciul „secretarul corporativ”.
 • Asistenţa juridică în procesul de dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare.
 • Aspecte privind răscumpărarea obligatorie a acţiunilor de la acţionarii şi squeeze out.
 • Reorganizarea societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor cu răspundere limitată.
 • Litigiile corporative dintre acţionari şi asociați.