DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA / ROMÂNĂ

Asistenţă juridică în probleme de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova/Română prin recunoaştere, redobândire, naturalizare 

Descriere

În conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000 (Monitorul oficial nr. 98-101/709 din 10.08.2000) sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

a) persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;

b) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;

c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;

d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii  Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

Persoanele cu vîrsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sînt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar data dobîndirii cetăţeniei se consideră data exprimării consimţămîntului în scris în acest sens.