Specialişti

Șef practicii judiciare

cabinetul avocatului RAŞCOV Serghei

jurist din 1998
avocat licenţiat în Republica Moldova din anul 2012 (Licenţa nr. 2456)
a activat în cadrul departamentelor juridice în companii din Republica Moldova şi din străinătate

Studii:
facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova (1993-1998)
facultatea de drept a Universităţ ii Slavone din Moldova (2006-2007) – studii superioare de master

Membru:….. Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova
Limbi: rusa, româna, engleza
Domeniul de   activitate: Dreptul corporativ, Dreptul fiscal, Dreptul economic, Dreptul contractual, Dreptul comercial internaţional, Dreptul civil, Dreptul muncii, Dreptul proprietății

Șef practicii fiscale
imgp3429

BABICENCO Alla

licențiat în drept din anul 1997
contabil-certificat CAP din anul 2005
licenţiat în ştiinţe economice din anul 2010
a activat în cadrul departamentelor financiare și juridice în companii din Republica Moldova şi din străinătate
experiență practică în soluționarea litigiilor fiscale

Studii:
facultatea de drept a Universităţii de Studii Umanistice (1993-1997)
facultatea Științe economice a Universității Slavone din Moldova (2007-2010)

Membru:….. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)
Limbi: rusa, româna, engleza
Domeniul de   activitate: Dreptul fiscal, Finanțe și Audit

Șef practicii
soluţionării litigiilor
prejudiciarefoto-site

GAVRILIUC Diana

licențiat în drept din anul 2004
jurist din 2004

E-mail: civillawmail@gmail.com

Studii: 
facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova (2000-2004)
facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova (2004-2014) – doctorantură
Limbi:
rusa, româna, engleza

Domeniul de   activitate: Dreptul succesoral, Dreptul civil