AVOCATUL DVS. ÎN INSTANȚĂ

100 EUR

Reprezentarea intereselor Clientului la orice stadiu a procesului, fie instanţa de fond, de apel, de casare sau revizuire

Apărarea dvs. judiciară începe odată cu întocmirea de către avocaţii noştri a cererii de chemare în judecată (sau, după caz, a referinţei la acţiune) şi continuă până la executarea nemijlocită a hotărârii instanţei de judecată. Juriştii companiei noastre acţionează întotdeauna maximal operativ şi calitativ, alegând modalităţii în exclusivitate legale şi încercate de apărare a clienţilor în procesele judiciare.

Important!!! – cheltuielile pentru achitarea serviciilor avocatului, suportate de persoana, în favoarea căreia a fost emisă hotărârea de judecată, sunt percepute de instanţă de la partea opusă.