Recunoaşterea şi executarea hotărârilor instanţelor străine și hotărârilor arbitrale în Moldova

Hotărîrile judecătoreşti străine, inclusiv tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută în Republica Moldova fie dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, fie pe principiul reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti străine.

Hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în Republica Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată.

Poate fi recunoscută şi executată în Republica Moldova o hotărîre arbitrală străină emisă, în conformitate cu o convenţie arbitrală, pe teritoriul unui stat străin care este parte la Convenţia privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958, precum şi o hotărîre arbitrală străină ale cărei recunoaştere şi executare sînt reglementate fie prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, fie în baza principiului reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrii arbitrale străine.