OBȚINEREA DUPLICATELOR DOCUMENTELOR din Moldova/Ucraina

50 EUR

Comandarea şi primirea duplicatelor documentelor dvs. de la orice organe de stat, precum şi legalizarea şi traducere lor în caz de necesitate


Solicitarea, primirea şi expedierea prin poştă a duplicatelor/extraselor, obţinute de la diferite entităţi al Republicii Moldova și Ucrainei:

  • Instanţe de Judecată:  decizii şi hotărâri ale instanţelor judiciare;
  • Serviciul Stare Civila:  certificat de naştere, certificat de desfacere a căsătoriei, certificat de stare civilă, сertificatul de capacitate matrimonială etc.;
  • Serviciul Arhivei de Stat:  extrase de arhivă, certificate etc.;
  • apostila.

În caz de necesitate – legalizarea/apostilarea şi traducerea oricăror documente.