OBȚINEREA DUPLICATELOR DOCUMENTELOR

25 EUR

Comandarea şi primirea duplicatelor documentelor dvs. de la orice organe de stat, precum şi legalizarea şi traducere lor în caz de necesitate!

Solicitarea, primirea şi reexpedierea prin poştă a duplicatelor/extraselor, obţinute de la diferite entităţi:

– instanţe de judecată (decizii şi hotărâri ale instanţelor judiciare);

– OSC (certificat de naştere, certificat de desfacere a căsătoriei, certificat de stare civilă etc.);

– serviciul arhivei de stat (extrase de arhivă, certificate etc.).

În caz de necesitate – legalizarea/apostilarea şi traducerea oricăror documente.

La perfectarea comenzii prin intermediul site-ului – reducere 20%.

Costul: 25 USD / buc.