DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA/ROMÂNĂ

Asistenţă juridică în probleme de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova/Română prin recunoaştere, redobândire, naturalizare 


În conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000 (Monitorul oficial nr. 98-101/709 din 10.08.2000) sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

a) persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;

b) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;

c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;

d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii  Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.