Информация для бизнеса в связи с Чрезвычайным Положением

Reguli de activitate pentru mediul de afaceri pentru perioada stării de urgență la situația din 27 martie 2020

Образец справки для работника на период Чрезвычайного Положения

Отсрочка сроков представления некоторых отчетов

AMÂNAREA TERMENILOR
1. Amânarea de la 25 martie până la 25 iunie 2020 a termenului achitării impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător în rate aferent primului trimestru al anului 2020
2. Amânarea de la 25 martie până la 25 aprilie 2020 a termenului de:
— declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) neplătitori de TVA cu până la 3 salariați Formularul UNIF18
— declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii Forma IVAO15
3. Amânarea de la 30 aprilie până la 29 mai 2020 a termenului de prezentarea a declarației cu privire la impozitul pe venit de către cetățeni Formularul CET18
4. Amânarea până la 29 mai 2020 a termenului de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor care a survenit în perioada stării de urgențe
5Amânarea până la 29 mai 2020 a termenului de depunere a dezacordului la actul de control întocmit în perioada stării de urgență, și până la 15 iunie 2020 a termenului de depunere a contestațiilor asupra deciziilor/acțiunilor Serviciul Fiscal de Stat aduse la cunoștință în perioada stării de urgență
6. Amânarea de la 30 aprilie până la 29 mai 2020 a termenului de prezentarea a rapoartelor financiare pentru anul 2019
7. Anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situaților financiare individuale pentru anul 2019, cu excepția entităților de interes public

Источник: Распоряжение № 3 от 23 марта 2020 года Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям Республики Молдова